Bislettbekken

Vi er en liten og trygg barnehage for de minste. Vi har to småbarnsavdelinger, og ligger svært sentralt midt i en spennende del av byen på OsloMets Campus. Nærmiljøet vårt har museer, parker og andre tilbud som vi ofte besøker.

Nøkkelinformasjon

Plasser

26

Avdelinger

2

Ansatte

9

Åpningstider

07.30-17.00

På Bislettbekken har vi 21 plasser til barn fra 0 til 3 år. Vi som jobber her har lang erfaring med små barn. Barnehagen vår skal være en trygg og god plass for barn og foreldre.

Tilvenningsperioden er til for å skape gode relasjoner mellom barn, ansatte og foreldre. Vi vet at foreldrene kjenner eget barn best, og vi må jobbe sammen for å skape en best mulig start i overgangen fra hjem til barnehage. En åpen og god dialog med foreldrene danner grunnlag for et godt samarbeid. Derfor har vi en oppstartsamtale mellom barnehage og hjem den første tiden, og vi prioriterer barnets og foreldrenes behov for trygghet. Vi har tett dialog med foreldrene, og gjør individuelle tilpasninger ut ifra barnets alder og behov.

Vi samarbeider med OsloMet og kan bruke deres gymsal. I tillegg får vi besøk av studenter som har lesestund, sangstund og andre aktiviteter med barna.

Etter hvert som barna vokser begynner mange av dem i Lille Bislett barnehage når de er ferdige i Bislettbekken. Vi jobber med å gjøre denne overgangen trygg og god for barna. Derfor er vi på besøk, og jobber med å bli kjent med de ansatte og barnehagen. Ved overgangen prioriterer vi så langt det lar seg gjøre at venner kommer på samme avdeling.

Velkommen til SiO barnehage

SiO barnehage tar vare på barndommens magi. Barn lever i øyeblikket og må gis mulighet til å oppleve alle dager som meningsfulle og ubegrensede. Hos oss står leken og barnas undring i fokus. Barn kan oppleve små øyeblikk som magiske, og må få mulighet til å være spontane og impulsive. Vi vil at alle barn skal oppleve at barnehagen vår er et godt og trygt sted å være, hvor alle føler seg sett og anerkjent for den de er, og kan være seg selv uansett kjønn og bakgrunn.

Kontakt oss hvis du ønsker plass

For å få barnehageplass ved hovedopptaket må du søke innen 1. mars. Men i SiO Barnehage tar vi også inn barn i løpende opptak når det blir ledige plasser. Ta kontakt med styrer hvis du vil komme på besøk.

Søk her
Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to home-screen