23% av studentene savner ofte noen å være sammen med

SHoT-undersøkelsen 2018