Om SiO

Studentsamskipnaden SiO er samskipnad for 27 studiesteder i Oslo. Er du student ved ett av disse stedene og har betalt semesteravgift kan du bruke tilbudene våre.

Semesteravgiften

Studerer du ved et av studiestedene som er tilknyttet SiO må du betale semesteravgift en gang i halvåret. Semesteravgiften på 690 kroner er med på å finansiere tilbudene du kan benytte som student.Semesteravgiften brukes til finansiering av Velferdstinget i Oslo og Akershus, SiOs helsetjenester til studentene, karriereveiledning, studentforeninger, arrangementer og andre sosiale tiltak. Studentenes ønsker og behov ligger til grunn for hvordan semesteravgiften brukes.Det er studiestedene som står for innkreving og registrering av semesteravgiften. Ta kontakt med studiestedet ditt hvis du har spørsmål om innbetaling, frister eller bekreftelse på at du er registrert som student. Ved noen studiesteder betaler du 40 kr. til Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond sammen med semesteravgiften.

Les mer om fordelene

Bærekraft

«Alle» snakker om bærekraft. I SiO ønsker vi å gjøre mer enn å snakke. Vi har satt tydelige mål og ambisjoner slik at vi kan bidra til et bærekraftig studentliv i Oslo. Det handler om hvordan vi bygger studentboliger, hvilken mat vi serverer og hvilke arenaer vi skaper for at studenter kan finne venner og ha det bra. 

Slik jobber vi med bærekraft

Vil du jobbe for oss?

Vi er alltid på utkikk etter flinke folk som vil noe. Vi synes vi skal ha det både spennende og morsomt på jobben. Kanskje er du en av oss?

Ledige stillinger

Finansieringen

Alle SiOs inntekter går tilbake til studentene. Målet vårt er ikke å ha økonomisk overskudd, men en sunn økonomi som gjør at vi kan gi studentene i Oslo et best mulig tilbud.Semesteravgiften bidrar til å finansiere viktige tilbud til studentene. Vi søker også tilskudd fra myndighetene for å bygge rimelige studentboliger. Studiestedene er med på støtte oss med gratis lokaler. For flere detaljer og nøkkeltall, les mer om organisasjonen vår her.

Innsyn og åpenhet

Vi publiserer informasjon som møteplaner, sakslister og referater fra hovedstyrets møter, i tillegg til informasjon fra hovedstyret og ulike delstyrer. Vi gir også innsynsrett i korrespondansen vår med ukentlige oversikter over all inn- og utgående post fra uken før.Enkelte dokumenter er skjermet fra innsyn, og eventuell sensitiv informasjon fjernes.Les om SiOs åpenhetspolicy.

Styret

Studentene har flertall i Hovedstyret, som er SiOs øverste styre. Det er Hovedstyret som bestemmer hvilke tilbud vi skal ha.Studentrepresentanter til styret velges av Velferdstinget. I tillegg til studentene har hovedstyret representanter valgt av studiestedene og ansatte i SiO.Les mer om organisasjonen.

Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to home-screen