Konsernledelsen i SiO

Her finner du oversikt over konsernledelsen i SiO, hvilke roller de ulike har, og kontaktinfo.

Studentene bestemmer i SiO

I SiO er det studentene som bestemmer. Studentene har flertall i SiOs øverste styre, som bestemmer hvilke tilbud SiO skal tilby Oslos studenter. Styrelederen i SiO er alltid en student.

Les mer om organisasjonen vår
Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to home-screen