Sognsveien 102

SiO planlegger inntil 16.000 kvadratmeter med nye studentboliger i Sognsveien 102 på Nordberg. Byggingen begynner etter planen i 2024.

Nordberg er et populært og koselig område og selve studentbyen består i dag av trivelige rekkehus fra 60-tallet. SiO har i dag cirka 80 familieboliger for studenter i Sognsveien 102. Boligbyggene har behov for en betydelig opprusting, og vi har derfor valgt å rive byggene. 

Vi planlegger derfor fornying av dagens boligmasse i Sognsveien 102. Her planlegger SiO nå å bygge 3 bygg med totalt 417 ettromsleiligheter, 9 to-roms leiligheter og 9 fellesskapsløsninger, hver med 4 hybler. 

De nye studentboligene er tegnet av arkitektfirmaet A-lab. Prosjektet tar betydelig hensyn til å begrense fotavtrykket på tomten og harmonere med omgivelsene, bevare fredede trær, de generøse uteområdene og det grønne preget på studentbyen. 

Rivearbeidene er planlagt fra medio januar 2024, med påfølgende byggestart etter at rivearbeidene er ferdigstilt.  Her kan saken følges på Plan- og bygningsetatens nettsider.For spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen i SiO.

Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to home-screen