Jeg har et personlig mål om å være en positiv rollemodell for alle mine kunder.

Jesus Cabanas (aka Sala)

Sørg for at treningen er hyggelig - du skal ha det gøy! Velg en aktivitet eller PT som gir deg glede. 

Jesus Cabanas (aka Sala)